415 64 000 Kjøpmannsgata 51, 7011 Trondheim Spørsmål?
Lang og bred erfaring
Ultralyd utføres av ultralydjordmødre som har mer enn 25 års erfaring og kunnskap innen fostermedisin ved Nasjonalt senter for fostermedisin, St.Olavs hospital Trondheim – utdannet ved NTNU.
Ultralyd

Ultraportalen tilbyr etterspurte undersøkelser og tjenester for gravide gjennom hele svangerskapet.

Ultralyd er blitt et viktig verktøy for å følge både mors og det ufødte barnets utvikling.

Etikk

Alle tjenester og undersøkelser utføres i tråd med gjeldende lover og retningslinjer og etter god etisk og jordmorfaglig standard. Vi etterstreber god omsorg på den gravides premisser.

Obs!

Vi utfører ikke ultralydundersøkelsen med terminbestemmelse i uke 18, da dette er et offentlig tilbud til alle gravide. I Trondheim utføres den ved Nasjonalt senter for fostermedisin (NSFM), St. Olavs Hospital.

Ofte stilte spørsmål

Når er beste tidspunktet for 3D-ultralyd?
Hvorfor kan det være vanskelig å få gode 3D-bilder?
Hva er 3D-ultralyd?
Når kan en graviditet bekreftes ved ultralyd?
Er ultralyd skadelig?
Hva er vekstmåling?
Ved mistanke om sykdom eller avvik, hva da?

 Hvorfor velge Ultraportalen?

God kompetanse

Alle ansatte ved Ultraportalen arbeider også ved St. Olavs Hospital med ultralydundersøkelser av gravide. Alle har fostermedisin som spesialområde, og lang erfaring innen svangerskaps- og fødselsomsorg.

Videreutdanning

IMG_20140325_1

2D-Ultralyd

Ultraportalen tilbyr 2D ultralydundersøkelser gjennom hele svangerskapet, og inkluderer en komplett fosterundersøkelse hver gang. Bildene på skjermen er 2-dimensjonale snittbilder (planbilder) gjennom livmor og foster. Dette gir detaljert kunnskap om fosterets anatomi fordi en kan visualisere bilder gjennom hele fosteret på langs og på tvers.

IMG_20140325_1

3D/4D-Ultralyd

3D/4D-ultralyd bygger på 2-dimensjonale ultralydbilder tatt i flere retninger. På vanlig 2D-ultralyd sendes lydbølgene i ulike retninger i et plan for så å reflekteres tilbake. 3-dimensjonal (3D) ultralyd kombinerer 2D bilder fra plan med forskjellige vinkler. De returnerte signalene blir behandlet i et dataprogram som resulterer i et rekonstruert 3D volumbilde av fosterets overflate eller indre organer. 3D-ultralyd gjør at en ser bredde, høyde og dybde i bildet, men en ser ikke bevegelse. 4-dimensjonal (4D) ultralyd viser fosterets bevegelser i 3D bilder. Den fjerde dimensjonen er tiden.

Nytteverdien for den gravide

3D-avbildning av foster er blitt en populær og etterspurt teknologi fra den gravide med tanke på mors tilknytning til det ufødte barnet.

9+4Tidligultralyd

Svangerskapet deles inn i 3 trimester. De første 12 ukene kalles 1. trimester.
I 1. trimester utvikles fosterets ulike organer. Når vi snakker om tidligultralyd mener vi undersøkelser i de første 12 ukene av svangerskapet. I de fleste tilfeller utfører vi undersøkelsen med ultralydproben på magen, men noen ganger må vi bruke transvaginal ultralyd for å få bedre oversikt over fosteret. Hva kan man se på ultralyd i 1 trimester? Ved tidligultralyd kan vi:

  • bekrefte graviditet
  • sjekke antall foster
  • se at fosteret ligger inne i livmorhulen
  • se hjerteaktivitet
  • estimere svangerskapslengde

 

Ved flerlinger, eller evt avvik, vil vi henvise til Nasjonalt senter for fostermedisin, St Olavs hospital.

Bioteknologiloven
Bioteknoligiloven i fulltekst fra Lovdata

The Fetal Medicine Foundation, London

dopplerBlodstrømsmålinger/Doppler

Forteller hvor fort og i hvilken retning blodet strømmer, og om det er liten eller stor karmotstand.

Livmor-karene

Hos den gravide er det interessant å få informasjon om blodkarene som avgir blod til livmoren. I ikke gravid tilstand er det normalt høy motstand i disse karene. Når man blir gravid skjer en såkalt trofoblastinvasjon som gjør karene elastiske, og de åpnes opp slik at blodet strømmer lettere til morkaken. Trofoblastinvasjonen er fullendt ved omtrent 24 uker i graviditeten. Ved høy motstand i livmorkarene etter den tid har den gravide noe økt risiko for svangerskapsforgiftning (preeklampsi) og mindre tilvekst hos fosteret. Ved påvirket blodstrøm i livmor-karene ved 24 uker i graviditeten henvises den gravide til Nasjonalt senter for fostermedisin, St. Olavs hospital.

Navlesnor-karene

Fosteret har normalt 3 kar i navlesnoren. En vene fører oksygenrikt og næringsrikt blod fra morkaken til fosteret. 2 arterier fører oksygenfattig blod tilbake til morkaken for å motta oksygen og næringsstoffer, og avgi forbrenningsprodukter. Er det stor motstand i morkaken som følge av for eksempel forkalkninger og infarkter vil det kunne føre til dårligere fostervekst. Blodstrømshastigheten vil kunne avsløre dette. Finner en påvirket blodstrøm hos fosteret krever det intensiv overvåking ved sykehus.