Vekstmåling av fosteret kan gjøres når som helst i svangerskapet. Når det beregnes vekt, brukes terminen som ble satt ved rutineundersøkelsen. Med utgangspunkt i den, ser man om fosterets vekt er over eller under gjennomsnittet. For å kunne si noe om hvordan fosteret vokser, må det gjøres flere målinger over tid. Tabellen vi benytter for å kalkulere vekst er eSnurra.