For å få gode bilder, er en avhengig av den lille ligger med ansiktet vendt utover og at det er godt med fostervann rundt. Armer, bein eller navlesnor bør ikke ligge foran ansiktet.