For å bekrefte en gravidetet, må en være sikker på å se embryoets/fosterets hjerteaksjon. Hjertet begynner å slå ved uke 6. Det anbefales å vente med ultralyd til uke 7, for sikkert å kunne bekrefte hjerteaksjon.